Сдружението

Ние сме група доброволци, които обединихме мечтите, усилията и целите си в помощ на бездомните животни. Сдружението е регистрирано през февруари 2014 година. Целта ни е да бъдем в полза, както на бездомните животни, така и на хората, които също се опитват да се борят за каузата. Всяко животно поето от нас е лекувано , ваксинирано , обезпаразитено вътрешно и външно , чипирано и с паспорт. Кастрацията е задължителна! Даренията са основният финансов източник в нашето сдружение. Финансираме се само и единствено от обществото – чрез доброволни дарения. Помогнете на нас, за да може и ние да помогнем на тях ….
Търсим доброволци , приемни домове , осиновители и дарители!

We are a small group of volunteers located in Haskovo, Bulgaria who united our dreams, efforts and goals to help stray animals. The association was registered in February 2014. Our goal is to be of benefit to both stray animals and people who are also trying to fight for the cause. Every animal taken by us is treated, vaccinated, dewormed internally and externally, with a passport. Castration is a must! Donations are the main financial source in our association. We only finance ourselves through society – through voluntary donations. Help us so that we can help them. We are looking for volunteers, foster homes, adopters and donors!